Grupa docelowa

Inwestorzy i deweloperzy budowlani, właściciele i użytkownicy nieruchomości, właściciele i kadra kierownicza firm prywatnych i Skarbu Państwa.